Kırklareli Valiliği
Kırklareli Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Kırklareli Valiliği
Kırklareli Valiliği
Şube İle İlgili Mevzuatlar

1-2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu için tıklayınız.

2-383 Sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname içintıklayınız.

3-İlke Kararları için tıklayınız.

4-Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları Kurulu Ve Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik içintıklayınız.

5-Koruma Amaçlı İmar Planları Ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmelik için tıklayınız.

6- 2872 Sayılı Çevre Kanunu için tıklayınız.

7- 3621 Sayılı Kıyı Kanunu için tıklayınız.

8- 3194 Sayılı İmar Kanunu için tıklayınız.

9- 2018/03 Ecrimisil İşlemlerinin Uygulanması Hakkında Genelge için tıklayınız.

10-2017/01 Korunan Alanlarda Yapılacak İmar Planı Teklifi Usül ve Esaslarına Dair Genelge için tıklayınız ve EK1-EK2-EK3-EK4 

11- 2017/02 TVK Komisyon Çalışmaları Genelgesi için tıklayınız.