Kırklareli Valiliği
Kırklareli Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kırklareli Valiliği
Kırklareli Valiliği
İş ve İşlemler İçin İstenilen Belgeler

 

İş ve İşlemler için İstenilen Belgeler tıklayınız

Birleşik Denetim Öncesi Hazırlanacak Belge ve Dokümanlar için tıklayınız.

Endüstriyel Atık Yönetim Planı Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Esasları için tıklayınız

Endüstriyel Atık Plan Formatı için tıklayınız

Belediye Tıbbi Atık Yönetim Planı formatı için tıklayınız

Sağlık kuruluşları Ünite İçi Atık Yönetim Planı formatı için tıklayınız

Yerel Yönetim Entegre Atık Yönetim Planı için tıklayınız

Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi Başvurusu İçin Gereken Evraklar tıklayınız

Katı Yakıt Dağıtıcısı Kayıt Belgesi Başvurusu İçin Gereken Evraklar tıklayınız

Katı Yakıt Satış İzin Belgesi Başvurusu İçin Gereken Evraklar tıklayınız 

Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Belgesi Başvurusu İçin Gereken Evraklar tıklayınız

Tesis/Fabrika İçi Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzin Başvurusu için tıklayınız