Kırklareli Valiliği
Kırklareli Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Kırklareli Valiliği
Kırklareli Valiliği
Kırklareli İl Sıfır Atık Yönetim Planı

Yönetilmesi gereken atık miktarının ve çeşitliliğinin zaman içindeki artışı, kaynakların etkin şekilde yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma prensipleriyle atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen “Sıfır Atık Yönetim Sisteminin” il düzeyinden başlayarak ülke çapında uygulanması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

İlimiz genelinde hedeflenen İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planına buradan ulaşabilirisiniz.