KIRKLARELİ ili LÜLEBURGAZ, ilcesinde
09 Kasım 2018
KIRKLARELİ ili LÜLEBURGAZ, ilçesi Kepirtepe Mevkii AR/TPO/K/F18-b3 Nolu Ruhsat Sahası (110 ada 62 ve 7 parsel, 108 ada 7 parsel nolu taşınmazlar) mevkiindeki TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılması planlanan Doğal Gaz Arama Faaliyeti projesi ile ilgili olarak KIRKLARELİ Valiliğimize sunulan dosyayı P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.