Şube Müdürlüğü Faliyetleri

 

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görevleri;

Personel ile ilgili görevleri yapmak.

İdari işler ile ilgili görevleri yapmak.

Bilgi İşlem ile ilgili görevleri yapmak.

Bütçe hazırlığı ve  harcamalarla  ilgili görevleri yapmak.

Döner Sermaye İşletmesi ile ilgili görevleri yapmak.

Hizmet Binası ve araçlarla ilgili  görevleri yapmak.

İdarece verilecek diğer görevleri yapmak.