İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğünün Görevleri:

- 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik ile belirlenen görevleri yapmak.

- 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile ilgili görevleri yapmak.

- Jeolojik etüt raporlarını değerlendirmek ve onaylamak.

- 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımıza verilen İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü ile ilgili diğer iş ve işlemleri de yapmak.

- İdarece verilecek diğer görevleri yapmak.

- Diğer Bakanlık ve Kamu Kuruluşlarının Kanun, Yönetmelik ve Genelgeleri ile Bakanlığımız birimlerinden istenen İmar, İskân ve Kooperatiflerden Sorumlu Şube Müdürlüğüyle ilgili diğer iş ve işlemleri de yapmak.