Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Görevleri:

- 6306 sayılı Kanun kapsamında, riskli ve rezerv alanların tespitine yönelik çalışmalar yapmak.

- Riskli alan ve rezerv alanlar için jeolojik - jeoteknik etkenler ile topografya, altyapı, ulaşım, tarımsal ve turistik özellikler, mülkiyet durumu, maliyet vb. bilgileri toplayarak Bakanlığa iletmek.

- 6306 sayılı Kanun doğrultusunda gerçekleştirilecek dönüşüm projeleri kapsamında hak sahipliği, uzlaşma ve değerleme görüşmeleri ile kamulaştırma işlemlerini yürütmek.

- İdarelerin ve vatandaşların kentsel dönüşüm, riskli alanlar ve riskli yapılar hakkında sorunlarını cevaplandırma ve sorunlarını çözme yönünde çalışmalar yapmak.

- 6306 sayılı Kanun kapsamında verilecek krediler ve kira yardımları ile ilgili işlemleri yürütmek.

- Riskli yapıların tespitini yapmak, yaptırmak ve yapılan riskli yapı tespit raporlarını inceleyerek  ilgili Tapu Müdürlüklerine bildirimde bulunmak.

-6306 sayılı Kanun kapsamında bulunan diğer işlemleri yürütmek.

- Bakanlığımız ve İdarece verilecek diğer görevleri yapmak.