Laboratuvar Hizmetleri

İl Müdürlüğümüz laboratuvarında taze beton deneyleri uygulanamaktadır. Deney  ücret bedelleri bakanlığımız döner sermayesine ait hesaba yatırıldıktan sonra ilgili dekont müdürlüğümüze sunulduğu takdirde ilgili deneyler yapılarak sonu?lar verilmektedir.Deney ücret bedelleri, Bakanlığımız Döner Sermaye Müdürlüğünün yayınlamış olduğu bedellerdir.

Müteahhitlik Yetki Belge Numarası Verilmesi İşlemi

Müteahhitlik Yetki Belge Numarası Verilmesi İşlemi

EK-1