Kentsel Dönüşüm İle İlgili Belge Örnekleri

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen işlemlere dair dilekçe örneklerine aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir.

 

Konut/İşyeri Maliki Başvuru Dilekçesi

Konut Kiracısı Başvuru Dilekçesi

İşyeri Kiracısı Başvuru Dilekçesi

Harç Muafiyeti Talep Dilekçesi

Riskli Yapı Tespitine İtirazda Bulunulmayacağına Dair Dilekçe