Kırklareli Valiliği
Kırklareli Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Kırklareli Valiliği
Kırklareli Valiliği
Deniz Çöpleri Eylem Planı

Sıfır Atık Projesi'nin devamı niteliğinde olan "Sıfır Atık Mavi Hareketi", deniz çöplerine yönelik halkın bilinçlendirilmesi ve gerekli çalışmaların başlatılması 2019 yılında Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendinin himayelerinde başlatılmıştır.

Sıfır Atık Mavi Hareketi ile birlikte denizlerimizde karşılaştığımız çöplerin temizlenmesi amaçlanmaktadır. Sıfır Atık Projesi ile birlikte denizlerimizde gerçekleştireceğimiz Mavi Hareket kapsamında, sezonda kıyılarımız ve yüzme sahalarında oluşan çöplerin kaynağında ayrıştırılması, sezon bitişi sonrasında yaşanan doğa olayları ile denizlerimizin kirlenmesinin önüne geçilmesi ayrıca toplanan atıkların tekrar ekonomiye girdi olarak sunulması düşünülmektedir.

Bu sebeple; ilimiz düzeyinde gerçekleştirilmesi planlanan "Sıfır Atık Mavi Hareketi" kapsamında "Deniz Çöpleri Eylem Planı" hazırlanarak yürürlüğe geçirilmiştir. Bahse konu plana buradan ulaşılabilir.