Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası Verilmesi

-01.01.2012 tarihiden itibaren yürürlüğe girecek olan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden Yapı Müteahhidi  Yetki Belgesi Numarası  almak i