Proje ve Yapım Şube Müdürlüğünün Görevleri:

- Kamu Yapıları Tesislerinin plankote, röleve ve vaziyet planlarını hazırlamak.

- Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak yapıların arsa zemin etüdü ile ilgili işlemleri yürütmek, arsa zemin sual bilgilerini düzenlemek. 

- 5543 sayılı İskan Kanunu ile belirlenen görevleri yapmak.

- 5983 sayılı Kooperatifler Kanunu ile belirlenen görevleri yapmak.                    

- Diğer  kurum ve kuruluşlardan gelen, mevcut binaların statik yönden incelenmesi ile ilgili taleplerin değerlendirilerek yerinde yapılan tetkik sonucunda teknik rapor düzenlemek.

- Bakanlığımızın 03.06.2010 tarih ve 936 sayılı yazıları doğrultusunda, özel kuruluşlara uygunluk görüşü verilmesi ile ilgili raporları hazırlamak.

- Diğer kamu kuruluşlarının, proje müelliflerine hazırlattıkları projeleri incelemek.