Yapı Denetimi ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğünün Görevleri;

- 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu ile ilgili Yönetmelikler ile belirlenen görevleri yapmak.

- 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile verilen görevleri yapmak.

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ile Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak.

- 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak.

- Laboratuvar ile ilgili işleri yapmak.      

- Yapı Denetimi ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğünce PGD kapsamında Taze Beton numuneleri üretim tesislerinden ve Şantiyelerden uygun şartlarda alınarak tutanak tutulmaktadır. Alınan numuneler Müdürlüğümüz Laboratuvarında teste tabi tutmaktadır. PGD kapsamında deneye tabi tutulan numuneler ile ilgili deney sonuçları ilgili çizelgeye işlenerek üçer aylık periyotlar halinde Bakanlığımıza gönderilmektedir.

- Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik Doğrultusunda,  Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri yürütmek.

- İl Yapı Denetim Komisyonunun Koordinasyonunu yürütmek ve buna ait işlemleri takip etmek.

- Yapı Denetim ile ilgili her türlü yazışma, Genelge takibi, WEB sayfasının günlük takibi ve işlenmesi hususlarını yapmak.

- 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımıza verilen diğer iş ve işlemleri  yapmak.

- İdarece verilecek diğer görevleri yapmak.