Nihai ÇED Raporunu Halkın Görüşüne Açma
10 Temmuz 2018

                                                                                                     İLAN

                                                                                                      T.C.

                                                                                        KIRKLARELİ VALİLİĞİ

                                                                   ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Hamitabat Köyü, Tuzlakepir Mevkii 201 Parselde Pak Tavuk Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Damızlık Tavuk Yetiştirme Tesisi Kapasite Artışı (105.800 Adet/Periyot)” projesiyle ilgili olarak, hazırlanan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı ÇED Yönetmeliği kapsamında incelenip değerlendirilmiş olup, söz konusu Rapor Bakanlığımızca Nihai olarak kabul edilmiştir ve inceleme değerlendirme süreci sona erdirilmiştir. 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı ÇED Yönetmeliği 14. maddesi (1) bendi "Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen ÇED Raporu, halkın görüş ve önerilerini almak üzere, Bakanlık ve/veya Valilik tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile on (10) takvim günü görüşe açılır." denilmektedir. Buna göre, yukarıda anılan projeye ilişkin varsa görüş, soru ve önerilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildiri1mesi gerekmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Adres: Bademlik Mah. Eriklice Cad. No:8 39100 Merkez/ KIRKLARELİ

Tel: 0288 214 1068

Fax: 0288214 1656