KIRKLARELİ ili, Vize İlçesi Kıyıköy Beldesi
12 Haziran 2018

                                            

                                                                                                                  İLAN

 

            3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu ile Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Hükümlerine göre, 02.03.2004 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren, İlimiz Vize İlçesi Kıyıköy Beldesi kıyılarına ait 1/1000 ölçekli E20-d13-a-4-d no’lu halihazır paftası üzerine 1/1000 ölçekli 50K-IIIc ve 50K-IIIb numaralı mevzi paftaları üzerinden aktarılan 02.03.2004 tarihinden onaylı kıyı kenar çizgisinin bir bölgede suya düştüğü tespit edilmiştir. Valiliğimizin 22.05.2015 tarih ve 2261sayılı oluru ile teşkil edilen Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 8. maddesine göre, onaylı kıyı kenar çizgisinin suya düştüğü anlaşılan bölgede suya düşen kıyı kenar çizgisi iptal edilerek yeniden tespiti yapılmış olup, aynı yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre Bakanlığımızca 21.05.2018 tarih ve 88452 sayılı Bakan Oluru’na istinaden onaylanmıştır.

            3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu ile Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan olunur.12.06.2018


Dokümanlar