Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi Bahçıvan Gıda San. ve Tic. A.Ş.
13 Şubat 2018

T.C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İLAN
Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Edirne-İstanbul Yolu, Kırıkköy Kavşağı Mevkii’nde Bahçıvan Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesi planlanan “Süt Ürünleri Üretim Tesisi Kapasite Artışı” projesiyle ilgili olarak, hazırlanan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı ÇED Yönetmeliği kapsamında incelenip değerlendirilmiş olup, söz konusu Rapor Bakanlığımızca Nihai olarak kabul edilmiştir ve inceleme değerlendirme süreci sona erdirilmiştir.
25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı ÇED Yönetmeliği 14. maddesi (1) bendi "Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen ÇED Raporu, halkın görüş ve önerilerini almak üzere, Bakanlık ve/veya Valilik tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile on (10) takvim günü görüşe açılır." denilmektedir.
Buna göre, yukarıda anılan projeye ilişkin varsa görüş, soru ve önerilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildiri1mesi gerekmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Adres : Bademlik Mah. Eriklice Cad. No:8 39100 Merkez/KIRKLARELİ
Tel : 0288.214.10.68
Fax : 0288.214.16.56