KIRKLARELİ ili LÜLEBURGAZ, VIZE ilcesi VİZE, LÜLEBURGAZ, SARAY VE ERGENE İLÇELERİ mevkiinde ÇED OLUMLU
01 Haziran 2018
KIRKLARELİ ili LÜLEBURGAZ, VIZE ilcesi VİZE, LÜLEBURGAZ, SARAY VE ERGENE İLÇELERİ mevkiindeki BOTAŞ (BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.) tarafından yapılması planlanan TÜRK AKIMI KARA KISMI-1 DOĞAL GAZ BORU HATTI projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiş olup; KIRKLARELİ Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ve ÇED Yönetmeliği gereğince yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarının Bakanlığımıza, projede yapılacak Yönetmeliğe tabi değişikliklerin de KIRKLARELİ Valiliklerine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.