KIRKLARELİ ÇED Gerekli Değildir Kararı
10 Nisan 2018
KIRKLARELİ ili MERKEZ, ilcesi KAPAKLI KÖYÜ mevkiindeki KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılması planlanan ER.3067523 NUMARALI KALKER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI VE KIRMA ELEME TESİSİ projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan dosyayı PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince ER.3067523 NUMARALI KALKER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI VE KIRMA ELEME TESİSİ projesi'ne Valiliğimizce “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.