Halkın Katılımı Toplantısı
11 Temmuz 2018

                                                                                                                            T.C.

                                                                                               ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

                                                                                                                       DUYURU

Kırklareli İli, Vize İlçesi, Evrencik Köyü, 20065721 No.lu (ER:3108762) sahada Yılmazer Madencilik ve Hafriyat Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan “20065721 Nolu Feldispat Ocağı Kapasite Artışı ve Patlatma İlavesi” projesinin yapılması planlanmaktadır. Söz konusu Proje için olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin 9. Maddesi gereğince aşağıda belirtilen tarih ve saatte faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için “Halkın Katılımı Toplantısı” yapılacaktır.

Halkımıza Saygı İle Duyurulur.

 

Toplantı Yeri : Evrencik Köyü Köy Kahvehanesi

Toplantı Yerinin Adresi : Evrencik Köyü, Vize/KIRKLARELİ

Toplantı Tarihi : 26/07/2018

Toplantı Saati : 09:30

 

Proje Sahibi : Yılmazer Madencilik ve Hafriyat Ticaret A.Ş.

Tel : 0212 446 35 00

Faks : 0212 446 35 02

 

ÇED Raporunu Hazırlayan Kuruluş: Huş Mühendislik Orm. ve Sera Ür. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

Tel : 0262 311 02 16

Faks : 0 262 311 33 17