Genel Bilgiler

Tarih

Kırklareli tarih öncesi konum itibariyle dikkat çeken pek çok antik yerleşim merkezine sahip bir ilimizdir. Buzul çağı sonlarında uzunca bir süre sular altında kaldığı anlaşılan Kırklareli ve civarında insana dair ilk maddi belgeler neolitik dönem özelliklerini vermektedir. Daha sonra bilinen ilk yerleşik kabilelerden ismini alan Trakya, Kırklareli de dahil olmak üzere Roma dönemi ortalarına kadar kısmen veya tamamen bağımsızlıklarını küçük birer krallık veya prenslik olarak devam ettirebilmişlerdir. Bir geçiş bölgesi olması münasebetiyle Roma ve Bizans dönemlerinde pek çok istilalara uğrayan Kırklareli ilk defa 1. Murat zamanında 1363 yılında Osmanlıların eline geçmiştir.

Bu tarihten itibaren uzunca bir süre barış süreci yaşayan Kırklareli Balkan Savaşı ve 1.Dünya Savaşı sıralarında Bulgar ve Yunan işgaline maruz kalarak büyük eziyet ve sıkıntılar yaşadıktan sonra 10 Kasım 1922’de nihai özgürlüğüne kavuşmuştur.

Coğrafya

Marmara Bölgesinin Istıranca (Yıldız) Dağları ve Ergene Ovası bölümleri üzerinde yer alan hudut ilimiz, kuzeyinde Bulgaristan, kuzey doğusunda Karadeniz, güney doğusunda İstanbul, güneyinde Tekirdağ ve batısında Edirne ile çevrilmiştir. Yüzölçümü 6.550 kilometrekaredir. İlimizin Bulgaristan’a 180 kilometre kara sınırı, Karadenize 60 kilometre deniz kıyısı bulunmaktadır.

İlimiz denizden 203 metre yükseklikte, kuzey ve doğusu dağlık ve ormanlık diğer bölümü genelde düzlük arazidir. Bölgede genellikle kara iklimi hakimdir. Kışları sert ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçer.

Başlıca akarsuları Ergene Nehri ve Rezve Deresidir. Bitki örtüsü olarak ormanlık ve step özelliği göstermektedir.

Nüfus - Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları-Kırklareli, 2013 Yılı

Yerleşim yeri nüfusları, 2007 yılında kurulan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden (ADNKS) alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Kurumsal yerlerde (kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb.) kalanlar uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dahil edilmişlerdir.

Ayrıca il, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken; NVİGM tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı’nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu basın bülteninde, NVİGM’ den alınan bilgilere dayalı olarak 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Kırklareli’nin 2013 yılı nüfus sonuçlarına yer verilmektedir.

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Kırklareli nüfusu 340 559 kişidir. .

2013 yılında Kırklareli’nde ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 659 kişi azalarak 340 559 kişi olmuştur. Kırklareli nüfusunun % 51,1’ini (173 916 kişi) erkekler, %48,9’unu (166 643 kişi) ise kadınlar oluşturmaktadır.

Türkiye’de ikamet eden nüfus ise 2013 yılında, bir önceki yıla göre 1 040 480 kişi artarak 76 667 864 kişi oldu. Türkiye’de Erkek nüfusun oranı %50,2 (38 473 360 kişi), kadın nüfusun oranı ise %49,8 (38 194 504 kişi) olarak gerçekleşti.

2013 yılında Kırklareli’nin yıllık nüfus artış hızı ‰ (Binde) -1,9 olarak gerçekleşmiştir.

2012 yılında ‰ (Binde) 3 olan Kırklareli’nin yıllık nüfus artış hızı 2013 yılında ‰ (Binde) -1,9’ a düştü.

Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı 2012’de % (Binde) 12 iken, 2013 yılında ‰ (Binde) 13,7 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında 81 ilden; 63’ünün nüfusu bir önceki yıla göre artarken, 18 ilin nüfusu azalmıştır.

Kırklareli % (Binde) -1,9 nüfus artış hızı ile nüfus artış hızı sıralamasına göre 81 il arasından 68. sırada yer almıştır.

Kırklareli nüfusunun % 68,2 ’si il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır.

Kırklareli’nin toplam nüfusunun %68,2’si (232 309 kişi ) il ve ilçe merkezlerinde, %31,8’i (108 250 kişi) belde ve köylerde ikamet etmektedir.

Türkiye nüfusunun ise % 91,3’ ü il ve ilçe merkezlerinde ikamet etmektedir.

Türkiye nüfusunun % 0,44’ü Kırklareli’nde ikamet etmektedir.

Türkiye nüfusunun %18,5’inin ikamet ettiği İstanbul, 14 160 467 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt ili ise 75 620 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu.

İllerin nüfus büyüklüğü sıralamasına göre Kırklareli 340 559 kişilik nüfusla 54’üncü sırada yer almıştır.

2013 yılında Kırklareli’nin toplam nüfusu 2012 yılı nüfusuna göre 659 kişi azalmıştır. Kırklareli merkez ilçenin nüfusu (köyler hariç) 2012 yılında 67 360 kişi iken 2013 yılında 644 kişi artarak 68 004 kişi olmuştur. Kırklareli ilinde; Merkez ve Lüleburgaz ilçelerinin toplam nüfusları artarken, diğer ilçelerin nüfusları azalmıştır. Kırklareli genelinde il ve ilçe merkezlerinde oturan kişi sayısı 155 kişi artarken belde ve köylerde oturan kişi sayısında ise 814 kişilik azalma olmuştur.

Kırklareli nüfusunun yarısı 37,1 yaşından küçüktür.

Kırklareli’nde ortanca yaş 37,1’dir. Kırklareli’nde ortanca yaş erkeklerde 35,9 iken, kadınlarda ise 38,5’dur. Türkiye nüfusunun yarısı ise 30,4 yaşından küçüktür. Ülkemizde ortanca yaş erkeklerde 29,8 iken, kadınlarda 31’dir. 2013 yılı ortanca yaş büyüklüğüne göre Kırklareli 37,1 ortanca yaş ile Sinop (38,2), Balıkesir (37,7), Edirne (37,6) Kastamonu (37,6) ve Çanakkale (37,3) illerinden sonra altıncı sırada yer almaktadır.

Kırklareli nüfusunun % 71,9 ’u 15 ile 64 yaşları arasındadır.

Kırklareli 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus oranı 2012 yılında %72,0 (245 731 kişi) iken 0,1 puan azalarak %71,9 (244 908 kişi) olarak gerçekleşti. 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı ise 2012 yılında %16,5 (56 264 kişi) iken 0,2 puan gerileyerek %16,3 (55 434 kişi) olarak gerçekleşti. 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı 2012 yılında %11,5 (39 223 kişi) iken 0,3 puanlık artışla %11,8 ‘e (40 217 kişi) yükseldi.

Ülkemizde 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfusun oranı 2012 yılına (%67,6) göre 0,1 puan artarak %67,7 (51 926 356 kişi) olarak gerçekleşti. 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı ise %24,6’ya (18 849 814 kişi) gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da %7,7’ye (5 891 694 kişi) yükseldi.

Kırklareli’nde kilometrekareye 54 kişi düşmektedir.

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı” Türkiye genelinde 100 kişidir. Bu sayı Kırklareli’nde 54 kişi iken, İstanbul 2 725 kişi ile nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu il’dir. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise 11 kişi ile Tunceli’dir. Kırklareli, nüfus yoğunluğunun en yüksek iller sıralamasına göre 48. sırada yer almıştır.

İdari Yapı

Kırklareli fethedildikten sonra uzun yıllar sancak olarak idare edilmiş, Sultan Mecit zamanında ilçe haline getirilmiş ve bu durum 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbine kadar devam etmiştir. Rusların tahliyesinden sonra Kırklareli mutasarrıflık olmuştur. İdari bağımlılık olarak önceleri merkezi Manastır olan Rumeli Eyaletine bağlı iken sonra Silistre Eyaletine bağlanmış, daha sonra da Edirne Vilayetinin bir Livası haline getirilmiştir.

Kırklareli 1924 yılında il olmuştur. Bugün, Kırklareli Merkez İlçesi dahil, Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar ve Vize olmak üzere yedi ilçesi, 21 belediyesi ve 179 köyü bulunmaktadır.

Gelişmişlik Göstergeleri

Devlet Planlama Teşkilatı'nın 2003 verilerine göre, Kırklareli sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 81 il içerisinde 11. sırada bulunmaktadır. Eğitim sektörü gelişmişlik sıralamasında 7, sağlık sektörü gelişmişlik sıralamasında 15, imalat sanayi gelişmişlik sıralamasında 14. sırada yer almaktadır. İlçeler sıralamasında, 872 ilçe içinde Lüleburgaz 35, Merkez 106, Babaeski 147, Pınarhisar 214, Vize 219, Demirköy 259, Pehlivanköy 262 ve Kofçaz 460. sırada yer almıştır.

Alt Yapı

Kırklareli il sınırları içinde 77 kilometre otoyol, 342 kilometre devlet yolu, 200 kilometre il yolu bulunmaktadır. İl içinde karayolunun toplam uzunluğu 619 kilometredir. Devlet ve İl yollarımızın 86,5 km si bölünmüş yol, 126 km si bitümlü sıcak karışım kaplama, 416 km.si sathi kaplamalı yollardır. D-100 ve TEM Otoyolu ana bağlantıları oluşturmaktadır. İstanbul-Edirne bağlantısını sağlayan D-100 yolu ile Türkiye’nin Avrupa ile bağlantısını sağlayan TEM Otoyolu il’in en önemli yollarıdır. D-100 yolunun 79 kilometresi ile TEM Otoyolunun 62 kilometresi İl içinden geçmektedir. Bu eksenin üzerinde Babaeski ve Lüleburgaz ilçe merkezleri, kuzeyinde ise il merkezi yer almaktadır.

İldeki bir başka eksen de Silivri’den ayrılan Çerkezköy-Vize-Pınarhisar-Kırklareli ve Edirne bağlantılı yoldur.

Kuzey-güney bağlantılı iki ulaşım ekseni vardır. Aziziye sınırına kadar uzanan Dereköy-Kırklareli-Babaeski-Pehlivanköy karayolu Bulgaristan ile bağlantıyı sağlar. Diğer eksen ise Karadeniz ile bağlantıyı sağlayan İğneada-Demirköy-Pınarhisar-Lüleburgaz karayoludur.

İl’de bir ızgara biçimini alan iki kuzey-güney, iki de doğu-batı doğrulu ulaşım ekseni oluşu, tüm yerleşmelerin bu eksenlerden yararlanmalarını sağlamaktadır. Ayrıca, Büyükkarıştıran-Vize-Kıyıköy bağlantısı da kuzeydoğuda Karadeniz’e bağlanır. Bu eksen Büyükkarıştıran’ın biraz kuzeyinde yeniden Pınarhisar’a bağlanır. Kofçaz ilçesinin Kırklareli ile doğrudan bağlantısı vardır. Pehlivanköy ilçesinin ulaşımı D-100 karayolundan ayrılan bir yol ile sağlanır. Kırklareli-Alpullu yakınlarında D-100 karayolundan ayrılan bir yol ile de Hayrabolu üzerinden Tekirdağ’a bağlanır.

Devlet ve İl yolları dışında 1.152 kilometre asfalt, 647 kilometre stabilize, 19 kilometre tesviye ve 104 kilometre de ham olmak üzere toplam 1.922 kilometre köy yolu bulunmaktadır. 169 köy yolu asfalt, nüfusu çok az olan 4 köy yolu ise stabilizedir.