Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı
08 Kasım 2017

İLAN
T.C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Dereköy Köyü Mevkiinde,
A.R:201500267 ve E.R:3229232 No.lu sahada (99,8 Ha alanlık Arama
Ruhsatlı Sahanın 10,24 ha’lık kısmı) Akasya Mermer ve Madencilik A.Ş.
tarafından yapılması planlanan “Mermer (Maden) Ocağı” projesine,
25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ÇED
Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca
"Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verilmiştir.
Kamuoyuna Duyurulur.