Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı
18 Mayıs 2017

İLAN T.C. KIRKLARELİ VALİLİĞİ’NDEN Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kışlacık Köyü çevresindeki AR:201600250 (ER:3326416) No.lu sahada 9 noktada, 1 sondaj noktası için 2500 m2, toplam: 2.500*9=22.500 m2’lik alanda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “Batı ve Orta Anadolu Demir Aramaları Projesi Poliçe Mevkii (Vize-Kırklareli) AR No:201600250 (ER: 3326416) Ruhsat Numaralı IV. Grup Maden Arama” projesine Valiliğimizce “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.