1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
14 Şubat 2018

İLAN

 

Kırklareli İli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı F19-a4 no'lu plan paftasında yapılan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Bakanlığımızca 02.02.2018 tarihinde onaylanmıştır.


Dokümanlar